प्रो-कबड्डीचा थरार सुरु, पहा वेळापत्रक

0

वेळापत्रक 

22 डिसेंबर
बंगळुरु बुल्स विरुद्ध यू मुम्बा – रात्री 7:30 वाजल्यापासून
तेलुगु टायटन्स विरुद्ध तमिल थलायवाज – रात्री 8:30 वाजल्यापासून
बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध यूपी योद्धा – रात्री 9:30 वाजल्यापासून

23 डिसेंबर
गुजरात जायंट्स विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स – 7:30 वाजल्यापासून
दबंग दिल्ली विरुद्ध पुणेरी पल्टन – 8:30 वाजल्यापासून
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध पटना पायरेट्स – 9:30 वाजल्यापासून

24 डिसेंबर
यू मुम्बा विरुद्ध दबंग दिल्ली – 7:30 वाजल्यापासून
तमिल थलायवाज विरुद्ध बंगळुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून
बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स – 9:30 वाजल्यापासून

25 डिसेंबर
पटना पायरेट्स विरुद्ध यूपी योद्धा – 7:30 वाजल्यापासून
पुणेरी पल्टन विरुद्ध तेलुगु टायटन्स – 8:30 वाजल्यापासून
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्स – 9:30 वाजल्यापासून

26 डिसेंबर
गुजरात जायंट्स विरुद्ध दिल्ली दबंग- 7:30 वाजल्यापासून
बंगळुरु बुल्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स – 8:30 वाजल्यापासून

27 डिसेंबर
यू योद्धा विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स – 8:30 वाजल्यापासून

28 डिसेंबर
पुणेरी पल्टन विरुद्ध पटना पायरेट्स – 7:30 वाजल्यापासून
तेलुगु टायटन्स बनाम हरियाणा स्टीलर्स- 8:30 वाजल्यापासून

29 दिसंबर
दबंग दिल्ली विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स – 7:30 वाजल्यापासून
यूपी योद्धा विरुद्ध गुजरात जायंट्स – 8:30 वाजल्यापासून

30 डिसेंबर
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध यू मुम्बा – 7:30 वाजल्यापासून
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध बेंगलुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून

31 डिसेंबर
तमिळ थलायवाज विरुद्ध पुणेरी पल्टन – 7:30 वाजल्यापासून
पटना पायरेट्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स – 8:30 वाजल्यापासून

1 जानेवरी, 2022
यू मुम्बा विरुद्ध यूपी योद्धा- 7:30 वाजल्यापासून
बंगलुरु बुल्स विरुद्ध तेलुगु टाइटन्स – 8:30 वाजल्यापासून
दबंग दिल्ली विरुद्ध तमिळ थलायवाज – 9:30 वाजल्यापासून

2 जानेवरी, 2022
गुजरात जायंट्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्स – 7:30 वाजल्यापासून
पुणेरी पल्टन विरुद्ध बंगलुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून

3 जानेवरी, 2022
बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स – 7:30 वाजल्यापासून
तेलुगु टायटन्स विरुद्ध पटना पायरेट्स – 8:30 वाजल्यापासून

4 जानेवरी, 2022
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध यू मुम्बा – 7:30 वाजल्यापासून
यूपी योद्धा विरुद्ध तमिल थलायवाज – 8:30 वाजल्यापासून

5 जानेवरी, 2022
पुणेरी पल्टन विरुद्ध गुजरात जायंट्स – 7:30 वाजल्यापासून
दबंग दिल्ली विरुद्ध तेलुगु टायटन्स – 8:30 वाजल्यापासून

6 जानेवरी, 2022
पटना पायरेट्स विरुद्ध तमिल थलायवाज – 7:30 वाजल्यापासून
बंगळुरु बुल्स विरुद्ध जयपुर पिंक पँथर्स – 8:30 वाजल्यापासून

7 जानेवरी, 2022
बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्स – 7:30 वाजल्यापासून
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध पुणेरी पल्टन – 8:30 वाजल्यापासून

8 जानेवरी, 2022
यूपी योद्धा विरुद्ध दबंग दिल्ली – 7:30 वाजल्यापासून
यू मुम्बा विरुद्ध तेलुगु टायटन्स – 8:30 वाजल्यापासून
गुजरात जायंट्स विरुद्ध पटना पायरेट्स – 9:30 वाजल्यापासून

9 जानेवरी, 2022
पुणेरी पल्टन विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स – 7:30 वाजल्यापासून
बंगळुरु बुल्स विरुद्ध यूपी योद्धा – 8:30 वाजल्यापासून

10 जानेवरी, 2022
तमिल थलायवाज विरुद्ध हरियाणा स्टीलर्स – 7:30 वाजल्यापासून
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध दबंग दिल्ली – 8 :30 वाजल्यापासून

11 जानेवरी, 2022
पटना पायरेट्स विरुद्ध यू मुम्बा – 7:30 वाजल्यापासून
तेलुगु टायटन्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स – 8:30 वाजल्यापासून

12 जानेवरी, 2022
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध यूपी योद्धा – 7:30 वाजल्यापासून
दबंग दिल्ली विरुद्ध बंगळुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून

13 जानेवरी, 2022
बंगाल वॉरियर्स विरुद्ध तमिल थलायवाज – 7:30 वाजल्यापासून
यू मुम्बा विरुद्ध पुणेरी पल्टन – 8:30 वाजल्यापासून

14 जानेवरी, 2022
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध पटना पायरेट्स – 7:30 वाजल्यापासून
गुजरात विरुद्ध बंगळुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून

15 जानेवरी, 2022
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध दबंग दिल्ली – 7:30 वाजल्यापासून
यूपी योद्धा विरुद्ध तेलुगु टायटन्स – 8:30 वाजल्यापासून
यू मुम्बा विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स – 9:30 वाजल्यापासून

16 जानेवरी, 2022
तमिल थलायवाज विरुद्ध जयपुर पिंक पैंथर्स – 7:30 वाजल्यापासून
पटना पायरेट्स विरुद्ध बंगळुरु बुल्स – 8:30 वाजल्यापासून

17 जानेवरी, 2022
पुणेरी पल्टन विरुद्ध यूपी योद्धा – 7:30 वाजल्यापासून
तेलुगु टाइटन्स विरुद्ध बंगाल वॉरियर्स -8.30 वाजल्यापासून

18 जानेवरी, 2022
दबंग दिल्ली विरुद्ध पटना पायरेट्स – 7:30 वाजल्यापासून

19 जानेवरी, 2022
हरियाणा स्टीलर्स विरुद्ध पुणेरी पल्टन- 7:30 वाजल्यापासून
जयपुर पिंक पँथर्स विरुद्ध तेलुगु टाइटन्स – 8:30 वाजल्यापासून

Leave A Reply

Your email address will not be published.